Velkommen til vores hjemmeside
Lørdag d. 12. april kl. 10 - 15 i Børnehuset Babuska, Grønnedalsvej 16A, Skanderborg
Fortælling og dramatisering af eventyr i børnehaven
v. Torben Wahlstrøm, Else Foldager og Zetna Vildersbøll
Kurset vil også inddrage bordspil i vuggestuen samt sanglege for både store og små.
Kursusprogram sendes til deltagerne 14 dage før kurset.
Pris: 200 kr.
Tilmelding: Senest d. 24. marts til foldager_larsen@hotmail.com


26. april kl. 09.30 – 15.30 i Kirsebærgården på Amager – Tema: Forældersamarbejde
Kurset foregår som et led i en rækken af kurser under overskriften ”Antroposofisk fordybelse i det lille barn (0-3 år)”.
Tilmelding til Heidi Hansen på heidi@helsepraksis.dk.

Torsdag d. 15. maj kl. 8.30 – 12.30, Solhjem, Strandvejen 96, Aarhus
Introduktion til Steinerpædagogikken 0 – 7 år v. Thyge Madsen
Introduktion til menneskebilledet, - væsensled, inkarnationsproces. Perspektiv, - hvordan påvirker bardommens oplevelser det senere voksenliv.
Gode sanseoplevelser nærer barnets indre liv og giver livskraft. Uhensigtsmæssige oplevelser belaster og stresser. Vi kan således tale om kvalitet i forbindelse med sanseoplevelsen. Gennem sanserne forbinder mennesket sig med omgivelserne og kommer også til oplevelse af deres egen krop.
Temaer: Tanke, følelse, vilje. / Sanse, rytme, efterligning. / Gå, tale, tænke. / Legestadier, - fantasi & hukommelse. Legens betydning. Efterligningskræfterne som udviklingsgrundlag. Betydningen af barnet som sansende væsen og af en rytmisk dagligdag, - forudsigelighed, genkendelse, tryghed. De voksnes opgave i den pædagogiske proces.
De forskellige temaer vil blive sat i forhold til erfaringsgrundlaget i hverdagen og blive belyst ud fra en pædagogisk praksis.
Pris: Kurset er gratis for medarbejdere i Rudolf Steiner daginstitutioner
Tilmelding: senest d. 25. april til: post@solhjem-aarhus.dk


Torsdag den 12. juni 2014 kl. 11-14, Regionsmøde for Region Jylland på Audonicon. Tilmelding nødvendig på info@steinerboernehaver.dk

Sammenslutningens overordnede formål er at fremme forståelsen for og udbredelsen af Rudolf Steiners pædagogiske impulser vedrørende barnets opdragelse fra fødslen til det 7. år.

Enhver institution, gruppe eller person, der tilslutter sig Rudolf Steiners pædagogiske impulser, kan blive medlem af Sammenslutningen.

Ca. 2000 børn går i Steiner-dagtilbud i Danmark.

Adresse:
Johannevej 20, 2920 Charlottenlund
tlf. 39632137
info@steinerboernehaver.dk


På denne hjemmeside vælger du mellem de 6 overskrifter i menuen foroven eller til venstre på denne forside. Når du er kommet ind på en af de 6 hovedsider, kan du se, hvilke undersider der er i menuen til venstre, hvor du også kan vælge at gå tilbage til denne forside.
Den 7. overskrift i menuen bringer dig til et sitemap, dvs. en indholdsfortegnelse, hvor du kan få et overblik over, hvad hele hjemmesiden rummer. Derfra kan du også klikke dig ind på de forskellige sider.
Den 8. valgmulighed hedder login og er et område for medlemmer, hvortil der kræves brugernavn og password, som du får som medlem.

Vi modtager meget gerne ideer, kommentarer og materiale.

Sidste opdatering 8. april 2014IZAX I/S Websolutions